←→↑

"Tak kdo má vyšší staty?"

"Tak kdo má vyšší staty?"