←→↑

Kdo prohrál, fasuje novou postavu

Kdo prohrál, fasuje novou postavu