←→↑

"Prosím pěkně další číslo"

"Prosím pěkně další číslo"