←→↑

"Vy ale vůbec nemáte kobylí zuby!" :-)

"Vy ale vůbec nemáte kobylí zuby!" :-)