←→↑

"Venku pobíhají slepičky... sem tam nějaký hroch."

"Venku pobíhají slepičky... sem tam nějaký hroch."