←→↑

"Pane králi, ještě krok tudy"

"Pane králi, ještě krok tudy"