←→↑

I pracující se musí osvěžit...

I pracující se musí osvěžit...