←→↑

Obecenstvo se, zdá se, baví

Obecenstvo se, zdá se, baví