←→↑

Kdo se to schovává vlevo?

Kdo se to schovává vlevo?