←→↑

"Mocný veleknězi, udělejte s tím pobudou něco!"

"Mocný veleknězi, udělejte s tím pobudou něco!"