←→↑

Kdo se vytáhne až ke stropu?

Kdo se vytáhne až ke stropu?