→↑

Vyrazili jsme z lodi do okolního vesmíru

Vyrazili jsme z lodi do okolního vesmíru