←→↑

Umístění míčku na správné místo

Umístění míčku na správné místo