←→↑

A běda, pokud pojedete na železnici rychleji :-)

A běda, pokud pojedete na železnici rychleji :-)