←→↑

"... a co ta blikající světélka?"

"... a co ta blikající světélka?"