←→↑

... paprika nedává dost proudu, nepoletíme

... paprika nedává dost proudu, nepoletíme