→↑

Nalevo vidíme sběrače, napravo chytače

Nalevo vidíme sběrače, napravo chytače