←→↑

Účastníci pozorně naslouchají

Účastníci pozorně naslouchají