←→↑

Účastníci čekají na pokyny…

Účastníci čekají na pokyny…