←→↑

Slušně vychovaní účastníci…

Slušně vychovaní účastníci…