←→↑

Mluvit smí jen člověk s korunou

Mluvit smí jen člověk s korunou