←→↑

Milan se podíval na večeři, večeře mu pohled oplatila

Milan se podíval na večeři, večeře mu pohled oplatila