←→↑

Nejdřív přepálíme provázek

Nejdřív přepálíme provázek