←→↑

A to tě jako mám zachraňovat?

A to tě jako mám zachraňovat?