←→↑

Stát, neklapou vám dřívka

Stát, neklapou vám dřívka