←→↑

"Předstup před nás a předveď své umění pantomimy."

"Předstup před nás a předveď své umění pantomimy."