←→↑

"Mám klacek a nebojím se ho použít."

"Mám klacek a nebojím se ho použít."