←→↑

Že by tam byl pan Pascal?

Že by tam byl pan Pascal?