→↑

Vysílač na Obřím vrchu.

Vysílač na Obřím vrchu.