←→↑

Dokonce i vrcholovou knihu tu mají.

Dokonce i vrcholovou knihu tu mají.