←→↑

Vorner kempující u stanoviště.

Vorner kempující u stanoviště.