←→↑

"Neber mi tu ročenku, je moje!"

"Neber mi tu ročenku, je moje!"