←→↑

Socha s překříženými rukami

Socha s překříženými rukami