←→↑

Já ti ten foťák rozmlátím!

Já ti ten foťák rozmlátím!