←→↑

... a Kačce je to nejspíš jedno

... a Kačce je to nejspíš jedno