←→↑

Nemá se dívat směrem nahoru?

Nemá se dívat směrem nahoru?