←→↑

Ukaž to, není to nakažlivé?

Ukaž to, není to nakažlivé?