←→↑

A prý že ten čaj nebyl silný...

A prý že ten čaj nebyl silný...