←→↑

Nemáme tabuli, tedy přednáší se na papír na zemi

Nemáme tabuli, tedy přednáší se na papír na zemi