←→↑

Zuzka naviguje, a taky odhrnuje Vaškovi vlasy z očí

Zuzka naviguje, a taky odhrnuje Vaškovi vlasy z očí