←→↑

... nebo poklesnutí v kolenou

... nebo poklesnutí v kolenou