←→↑

Ale ostatní, zdá se, nemají zájem

Ale ostatní, zdá se, nemají zájem