←→↑

Klára dostala do ruky meč!

Klára dostala do ruky meč!