←→↑

Svah, na kterém probíhala těžba

Svah, na kterém probíhala těžba