Úvod

Milí přátelé! Korespondenční Seminář z Programování, známý spíše pod zkratkou KSP, je seminář určený pro studenty středních a základních škol, kteří mají zájem naučit se něco z oblasti algoritmů, logických úloh, programování a informatiky vůbec. Na své si však přijdou i příznivci matematiky (a vlastně libovolného přemýšlení), ježto oba obory mají mnoho společného.

Jak to funguje?

A jakpak takový seminář vlastně probíhá? Jednou za čas od nás poštou dostanete zadání několika (obvykle sedmi) úloh, doma je v klidu vyřešíte (samozřejmě nemusíte vyřešit všechny), svá řešení sepíšete a do určeného termínu zašlete na naši adresu. My je poté opravíme a spolu se vzorovými řešeními a výsledkovou listinou pošleme zpět. Tento cyklus se nazývá série. Součástí téměř každé série je také tzv. seriál, neboli povídání o nějakém informatickém tématu prolínající se celým ročníkem, často o zajímavém programovacím jazyce, a programátorská kuchařka, což je kratší povídání o nějakém algoritmu, datové struktuře, či jiné užitečné věci. Nabyté vědomosti můžete často použít při řešení úloh :-).

Společným rysem všech úloh, tedy i těch, ve kterých by se mělo něco programovat, je důkladné zamyšlení předem (často se zapojením matematických úvah), navržení vhodného postupu, a teprve až na závěr samotná realizace (naprogramování, sepsání, atd.).

Za jeden školní rok obvykle proběhne pět sérií. Poté, co nám pošlete vyřešenou první sérii nebo alespoň přihlášku, obratem Vám odešleme zadání série druhé (čili pokud nedodržíte termín odeslání první série, nepřijde Vám druhá!). Nicméně opravenou první dostanete ještě před tím, než budete muset odeslat druhou, takže se ve svých řešeních druhé série budete moci poučit z výsledků série první. Každopádně, do semináře se lze zapojit kdykoli v průběhu školního roku.

Setkám se někdy s ostatními a s organizátory?

Závěrečným bonbónkem každého ročníku je pravidelné soustředění úspěšných řešitelů semináře konané obvykle na začátku ročníku dalšího, čili na podzim. Soustředění zahrnuje bohatý program čítající jak aktivity ryze odborné (přednášky na různá zajímavá témata apod.), a protože dokonalá osobnost je osobností harmonickou, tak též aktivity ryze neodborné (kupříkladu hry, pobyt v přírodě a kulturní vyžití). Při vybírání účastníků soustředění ovšem nehraje roli jenom dosažený počet bodů, ale také věk a doba, po kterou seminář řešíte.

Od roku 2006 pořádá KSP také Jarní soustředění. To je, narozdíl od soustředění podzimního, určené spíše těm, kteří teprve zjišťují, jak dokáže být informatika zajímavá. Jarní soustředění je otevřeno všem středoškolským i základoškolským zájemcům, kteří pečlivě vyplní a odešlou přihlášku, na základě které probíhá výběr účastníků. Žádné přechozí znalosti či zásluhy nejsou potřeba, vítáme nové tváře. Dívky jsou vítány obzvláště.

Seminář a soustředění připravují studenti MFF UK, kteří kdysi KSP sami řešili, tedy lidé jako Vy (mají, alespoň většinou, dvě ruce, hlavu, dvě nohy, a tak dále).

A proč vlastně KSP řešit?

Inu, na každém problému, se kterým se (klidně i neúspěšně) potýkáte, se naučíte spoustu nových věcí a podstatně se zdokonalíte. Zvláště, když se pro kontrolu můžete poučit z vzorových řešení zkušenějších a z vlastních chyb. Také se pocvičíte v umění své myšlenky jasně a stručně sepsat (a vězte, že to se opravdu hodí, protože na člověka, který se nedokáže srozumitelně vyjádřit, je smutný pohled). Navíc úlohy se snažíme vybírat co možná nejzajímavější a různě obtížné, aby si každý přišel na své.

Nenechte se odradit úlohami, které se Vám na první pohled zdají nepřiměřeně těžké. Na řešení máte dostatek času a můžete používat odbornou literaturu. V semináři tedy mohou uspět i ti, kterým to myslí dobře, ale pomaleji. Principem se tedy seminář blíží podstatě vědecké práce. Dle našich zkušeností se většinou řešitelé KSP na vysoké škole stali vynikajícími studenty, tedy alespoň ti, kteří šli na MFF UK.

Na soustředěních potom máte šanci poznat zajímavé lidi a nové přátele, kteří mají podobné zájmy a smýšlení jako Vy. A zažít při tom spoustu neobvyklých zážitků. Ale především legrace, protože to je to hlavní!

Navíc se každý rok tři nejlepší řešitelé stanou vítězi KSP a získají věčnou slávu na našich stránkách.

A ti, kteří získají alespoň polovinu bodů, se stávají úspěšnými řešiteli, což skýtá například nárok na přijetí na Matfyz bez přijímaček.