Záznamy přednášek

Záznamy jsou k dispozici jako MP4 soubory (video v H.264, zvuk v AAC). Pokud je váš prohlížeč nepřehraje (narazili jsme na problémy např. s Firefoxem na Linuxu), zkuste jiný prohlížeč, případně si záznamy přehrajte plnohodnotným přehrávačem. Na Linuxu můžeme doporučit MPV (bude v repozitářích vaší distribuce), na Windows třeba VLC. Video není třeba stahovat, můžete přímo do přehrávače vložit jeho URL a bude se streamovat ze sítě (na Linuxu stačí z terminálu spustit mpv https://...url-videa..., případně ve VLC můžete použít menu Média → Otevřít síťový proud). Pokud si nebudete vědět rady, klidně se nám ozvěte.

Také je možné si přednášky stáhnout v pouze zvukové podobě jako MP3, které si můžete nahrát do MP3 přehrávače či telefonu a poslouchat přednášky třeba na na cestách. Jen neručíme za to, jak dobře budou které přednášky srozumitelné bez koukání na tabuli či slajdy.

Algoritmy a datové struktury

Datové struktury pro pokročilé [DS2]

Důmyslnější varianty vyhledávacích stromů: splay stromy, BB-α stromy, vícerozměrné stromy. Chytřejší haldy: binomiální, Fibonacciho, 2-3. Amortizovaná analýza složitosti. Též několik přátelských randomizovaných datových struktur: skip listy a treapy.

Záznamy

Smršť 2016Jirka SetničkaVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Datové struktury ve volném stylu ("Všechno důležité jde spočítat v konstantním čase.") [DSX]

Pojďme spolu na výlet krajinou datových struktur. Vyšlapané cestičky lesem vyhledávacích stromů mineme a raději zahneme do opravdové džungle. Potkáme struktury pracující ve skoro konstantním čase, dynamické reprezentace grafů, roztodivné druhy hešováni a cokoliv dalšího, o co si průvodci řeknete.

Záznamy

Smršť 2019Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Smršť 2017Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Smršť 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Smršť 2015Martin MarešYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Fourierova transformace [FFT]

Jak rychle umíte násobit n-ciferná čísla? My to umíme lineárně. Hodí se k tomu chytrý trik pana Fouriera, který už dávno patří k matematické a fyzikální klasice. Ukážeme, co je Fourierova transformace zač, jak ji rychle spočítat a k čemu je dobrá: rychlé násobení polynomů i čísel, digitální zpracování zvuku a obrazu (spektrální analýza či třeba komprese).

Záznamy

Smršť 2019Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Smršť 2018Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Herní algoritmy ("Když nemáte na to, abyste vyhráli šachový turnaj...") [AIGAME]

Povídání o tom, jak programovat počítačové soupeře do šachů a her jim podobným. Základní minimaxový algoritmus a jeho vylepšení neboli α-β ořezávání. Stále pomalé? Několik nápadů na efektivnější ořezávání. Ne u všech her však funguje hrubá síla (minimax) dobře, ukážeme si tedy, jak hru zanalyzovat.

Záznamy

Jarní 2015Jenda HadravaVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
ICO-Dict ("Chtěli jste si pořídit strom, ale zjistili jste, že na něj nemáte místo? Máme řešení!") [ICODICT]

Někdy v šedesátých letech byl objeven in-place heapsort a s ním implicitní halda (taková ta permutace prvků v poli, kde potomci i-tého prvku jsou na pozicích 2i a 2i+1) a následně byla položena otázka, zda by náhodou nešlo vyrobit i implicitní strom. Vydáme se tedy na cestu za datovou strukturou, která pozůstává jen z nějaké prapodivné permutace n prvků v poli, a která umí Insert, Find, Delete, Min, Max, Pred i Succ v čase O(log n). Jo a jen tak mimochodem to bude celé cache-oblivious.

Záznamy

Smršť 2018Matej LieskovskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Intervalové stromy ("Já bych ty intervaly nejradši... dal do stromu!") [ITREE]

Intervalový strom je datová struktura pracující s intervaly, se kterou se můžeme setkat v mnoha úlohách (zejména soutěžních). Řekneme si, co to intervalový strom je, jaké všechny druhy intervalových stromů existují a jejich použití si ukážeme na úlohách. Na závěr si představíme jednu „magickou“ datovou strukturu jménem Fenwickův strom.

Záznamy

Smršť 2018Ríša HladíkVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Komprese dat ("Jnm idln kpln j nstlčtln.") [PRESS]

Přehled základních kompresních algoritmů: triviální algoritmy (RLE), statistické metody (Huffmanovo a aritmetické kódování), slovníková komprese (LZ77, LZ78, LZW), Burrowsova-Wheelerova transformace (BZIP). Pokud zbude čas, tak i něco o ztrátové kompresi obrázků a zvuku (prediktory, wavelets, JPEG, MPEG, fraktály).

Záznamy

Smršť 2016Jirka SetničkaVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Magické algoritmy ("Pokročilá magie není rozlišitelná od technologie.") [MAGIC]

O algoritmech značně magických a nečekaných. Jak násobit n-ciferná čísla rychleji než v kvadratickém čase. Kouzlo na slévání setříděných posloupností v konstantním prostoru. Isomorfismus stromů pomocí přihrádkového třídění. Bitové kejklířství. Hledání největší díry.

Záznamy

Podzimní 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
PageRank [PGRANK]

Na pomezí mezi lineární algebrou a teorií grafů se nachází algoritmus PageRank. Jedná se o zajímavé dílo Larryho Page, na kterém ve svých začátcích stál celý Google. Povíme si o tom, co jsou to vlastní vektory, co to má společného s Markovovskými procesy a proč občas může fungovat definice kruhem.

Záznamy

Smršť 2019Matej LieskovskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Parsing čili analýza textu ("1+2*4 = 12") [PARSE]

Často potřebujeme načíst nějaký složitý textový vstup: matematický výraz, webovou stránku v HTML, zdroják programu, .... Ukážeme si, jak texty analyzovat (neboli parsovat), aniž bychom v nich zabloudili: rozdělení na lexikální a syntaktickou vrstvu, železničářský algoritmus na parsování výrazů, popis syntaxe pomocí regulárních výrazů a gramatik.

Záznamy

Jarní 2015Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Rozpoznávání obrazu ("Počítačová grafika naruby") [ROZ]

Co si počít, když dostaneme obrázek a potřebujeme zjistit, co je na něm? Podíváme se na několik základních postupů a fíglů, jak toho zjistit co nejvíc. Ukážeme si nějaké úlohy, kde počítač prohraje i proti batoleti, ale i úlohy, které jsou pro lidi neřešitelné, zatímco počítače je zvládnou hravě. Nakonec ochutnáme trochu z neuronových sítí a dalších oborů umělé inteligence.

Záznamy

Smršť 2015Martin ŠpanělYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Splay stromy ("Lepší než uklízení je organizovaný chaos.") [SPLAY]

Zapomeňte na pracné vyvažování vyhledávacích stromů. Místo toho zavedeme triviální pravidlo: pokaždé, když pracujeme s nějakým prvkem, vytáhneme ho do kořene stromu. Ukážeme, že toto pravidlo stačí na dosažení logaritmické složitosti, tedy aspoň amortizovaně. Také dokážeme, že Splay strom je nejhůře konstanta-krát horší než libovolný jiný strom, a možná i spousta dalších magických vlastností.

Záznamy

Smršť 2017Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Stromové algoritmy ("Půjdeme na to od lesa") [TREES]

Stromy jsou jednou z nejtypičtějších (a nejjednodušších) odrůd grafů. Ledacos pro ně umíme řešit mnohem rychleji než pro obecné grafy, tak se pojďme podívat, jak se to dělá. Předvedeme několik obecných technik pro práci se stromy: DFS očíslování, „vandalskou indukci“, intervalové reprezentace. Různé rozklady: heavy-light, Fredericksonův, separátorový a ST-stromy.

Záznamy

Smršť 2018Ríša HladíkVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Podzimní 2017Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Podzimní 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Aplikace informatiky

Algoritmy pro synchronizaci dat [SYNCALG]

Často se stane, že na dvou počítačích máme kopie týchž dat, které se drobně liší (třeba jsme v jedné udělali nějaké změny). Ukážeme, že takovéto rozdíly jde efektivně přenést na druhou stranu, a to i když nevíme, které části dat se změnily. Podíváme se třeba na slavný rsync, ale i zajímavější a méně známé protokoly a algoritmy.

Záznamy

Smršť 2017Filip ŠtědronskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Neuronové sítě pro rozpoznávání obrázků [NNIMG]

Co je to neuronová síť, jak se učí a jak vypadají současné sítě řešící rozpoznávání obrazu? A co si počít, pokud nemáme data, znalosti a výpočetní výkon na natrénování takové sítě od nuly?

Záznamy

Smršť 2017Jenda HrachVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Uživatelská rozhraní ("Nákup potvrďte stiskem tlačítka s černou lebkou.") [UX]

Co mají společného automat na jízdenky, velké červené tlačítko v jaderné elektrárně a KSPácké webové stránky? Jsou to rozhraní, jejichž pomocí lidé něco ovládají a plní nějaké úkoly. Jak taková rozhraní navrhovat a jak je následně testovat? Proč raději nenavrhovat to, o co si lidi řeknou, a proč nevadí, že Vim by v běžném testování určitě neuspěl? A je opravdu nejdůležitější poučka „Zapomeňte na poučky“? Projdeme celý proces návrhu uživatelského rozhraní, pojmenujeme zdánlivě samozřejmé, a přece často opomíjené zásady a upozorníme na časté prohřešky.

Záznamy

Smršť 2017Karry HořeňovskáVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Smršť 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Zjednodušování textu ("Každá věta má jen pět slov. Už je to jednoduché?") [SIMPL]

Zjednodušování textu je zajímavá úloha, kdy na vstupu máme nějaký text v přirozeném jazyce, na výstupu máme text v tom samém jazyce, ale přesto jiný, jednodušší, snáz pochopitelný. Jak se něco takového dělá? A hlavně, jak poznat, že je text opravdu jednodušší? Ukážeme si trochu od všeho – lexikální, syntaktické i pragmatické zjednodušování, nadějné strategie i časté problémy, způsoby vyhodnocení i odlišnosti v požadavcích cílových skupin.

Záznamy

Smršť 2017Karry HořeňovskáVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Zpracování přirozeného jazyka ("Jsou bramborové knedlíky plněné bramborami?") [NLP]

Přednáška spíše motivační a hravá, o tom, co se stane, když se střetne svět matematiky se světem divných, neexaktních a nejednoznačných lidských jazyků. Podíváme se na vlastnosti přirozených jazyků a zaměříme se na to, jak moc komplikují jejich počítačové zpracování. Pojmenujeme odlišnosti mezi kontrolou pravopisu, automatickým překladem a konverzací s uživatelem, a zbude-li čas, naznačíme, co se umí a osvědčuje používat.

Záznamy

Smršť 2017Karry HořeňovskáVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Grafika a typografie

MetaFont, MetaPost ("Teď ten obrázek takhle zkroutím a pak ho přeložím.") [MF]

Lehké nakousnutí jazyka, ve kterém můžete opravdu kreslit planimetrické obrázky, ale i třeba písma nebo piktogramy do zadání a řešení KSP. V MetaPostu se obrázky „programují“ a díky tomu se dá vytvořit cokoliv od šachovnice, přes grafy goniometrických funkcí až po fraktály. Podíváme se i jak s fonty zachází TeX a jak vypadají třeba CM fonty.

Záznamy

Smršť 2015Jirka SetničkaYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
TeX ("No pages of output. Ask a TeXnician.") [TEX]

Donald E. Knuth napsal TeX před desítkami let proto, že mu nikdo nebyl schopen vysázet matematický text podle jeho požadavků. Od té doby se hojně používá pro sazbu nejrůznějších publikací. V této spíše praktické přednášce si ukážeme použití TeXu od hladké sazby knihy až po zběsilosti hraničící s programováním. Pozornost věnujeme i zdrojům informací a rozdílům mezi různými dialekty TeXu.

Záznamy

Smršť 2016Jirka SetničkaVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Typografie ("What You See Is all What You've Got!?") [TYPO]

Jak na počítači text nejen napsat, ale také vysázet tak, aby pěkně vypadal a aby (což je důležitější) se i příjemně četl. Jak se sází pohádka, jak báseň a jak vzorové řešení KSP plné komplikovaných vzorců. Jak jde dohromady staleté umění typografické a moderní technika. Přineste knihy i letáky, zkritizujeme sazeče, co se do nich vejde.

Záznamy

Smršť 2019Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Ostatní

Jak jsme crackovali GSM [GSM]

V přednášce bych chtěl zevrubně popsat postupy a techniky implementované v projektu Deka, který dokáže zlomit klíč na skutečné síti během několika sekund. Prozkoumáme chyby v implementaci šifrování v GSM, zhodnotíme možnosti útoků na různé LFSR šifry, a nakonec navrhneme implementaci útoku, která využije potenciálu moderního hardware (SSD, grafické karty a vektorové jednotky). Obsahuje demo programování grafických karet, což kupodivu s balíčkem PyOpenCL není žádná magie.

Záznamy

Smršť 2016Jenda HrachVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Začínáme s elektronikou ("Bastlím, bastlíš, bastlíme") [ELE]

Jak se vrhnout do světa elektroniky? Ukážeme si zapojení od úplných základů (co je to vlastně napětí a proud) a běžné stavební funkční bloky a praktické aplikace (proudový zdroj, nabíjení akumulátoru). Samozřejmě si také řekneme, co je ke startu bestlířské kariéry potřeba a jak vzniklé věci debugovat. Přednáška je zaměřena na začátečníky s různými MCU kity typu Arduino.

Záznamy

Smršť 2016Jenda HrachVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Pod pokličkou – hardware, operační systémy, formáty

Android z druhé strany [ANDROID]

Nejpoužívanější operační systém na světe nejen jako pouhý uživatel. Jak vlastně Android funguje? Proč nemám nejnovější systém? Jak se pro něj píší aplikace? Pojďme se na to společně podívat! Po troše teorie si zkusíme napsat jednoduchou aplikaci, která nakonec nebude tak úplně jednoduchá. Přednáška bude spíše praktická. Plnohodnotná účast předpokládá stroj, na kterém běží Android Studio.

Záznamy

Smršť 2017Vašek ŠraierVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Smršť 2015Michal PokornýYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Databáze zevnitř [DBMS]

Narozdíl od "normálních" jazyků se v SQL (a podobných) moc nepopisuje jak se má výsledek spočítat, jen kde se má sehnat. Co s tím tedy databáze bude dělat? Proč nebude mít 7mi hlavý JOIN hroznou složitost a proč možná ano. Co bude dělat když po ní budeme chtít transakce? Jak se dají ukládat data, aby byla bezpečně na disku a po ruce v RAMce?

Záznamy

Smršť 2018Standa LukešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Filesystémy ("Opravdu je FAT tabulka tlustá?") [FS]

Povídání o tom, co leží mezi nulami a jedničkami na plotnách disku a přátelskou adresářovou strukturou našeho OS. Jak funguje FAT a jeho varianty (VFAT, FAT32). Tradiční Linuxové filesystémy od EXT2 k EXT4. Nadějný nový BtrFS, který je možná za pár let nahradí. Co se hodí na SSD.

Záznamy

Smršť 2016Filip ŠtědronskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Formát PDF [PDF]

Jeden z nejrozšířenějších formátů na předávání dokumentů má za sebou spletitou historii i dokumentaci. Ukážeme si, jak vypadá uvnitř a co se do něj dá uložit: grafické objekty, text, fonty, odkazy, všelijaké anotace a meta-data, a dokonce i kryptografické podpisy. Zmíníme se o profilech, třeba PDF/X a PDF/A. Při troše štěstí si vytvoříme jednoduchý PDF soubor ručně a možná půjde i otevřít.

Záznamy

Smršť 2017Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Programovací jazyky a filosofie

Filosofie programovacích jazyků ("Your programming language sucks!") [YPLS]

Společné filosofování nad programovacími jazyky a zejména nad tím, proč jsou všechny na draka, jen některé víc než jiné. Proč lze mít všechno na světě, jenže ne najednou. Proč je někdy lepší nechat programátora, aby si sedl na své vlastní vidle. Proč jsou některé vlastnosti jazyků na první pohled geniální, zatímco jiné (až) na ten druhý. Proč je důležitá hustota kódu a Huffmanův princip. Proč je někdy důležitější evoluce než revoluce.

Záznamy

Smršť 2018Filip Štědronský, Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Perl 6 ("Slečno, mohu vám ukázat svou sbírku operátorů?") [PERL6]

Je to Perl, a přitom to Perl není. Co je to? Aneb jak to dopadne, když se pokusíme navrhnout programovací jazyk budoucnosti a inspirovat se přitom filosofií Perlu. Typový systém, pokud zrovna chcete. Objekty, třídy a metatřídy. Periodická soustava (meta)operátorů. Definování jazyka v sobě samém. A co se to stalo s regulárními výrazy? Jak vypadají implementace P6 a kdy je prozatím lepší programovat na papíře. Praktické cvičení ve stavbě vzdušných zámků a bydlení v nich.

Záznamy

Podzimní 2016Filip Štědronský, Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Pokročilé povídání o Pythonu ("import antigravity") [PYTH2]

Povídání o méně zmiňovaných částech Pythonu. New-style classes, dekorátory, metaclasses, generátory, funkcionální styl programování v Pythonu. Jak napsat quicksort jako lambda funkci. Představení zajímavých modulů.

Záznamy

Smršť 2016Filip ŠtědronskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Programování v assembleru [PASM]

Jak programovat procesor přímo, aniž by vám do toho mluvily překladače, linkery a podobná verbež. Začneme obecně, ale soustředíme se hlavně na procesory rodiny x86. 32-bitová a 64-bitová instrukční sada, FPU a panoptikum vektorových instrukcí. Rozdíly mezi intelovskou a AT&T syntaxí. Jak spojit assembler s vyššími programovacími jazyky. Optimalizace kódu. Stručný úvod do systémových architektur IA32 a AMD64.

Záznamy

Podzimní 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Programování v jazyce C [C]

Jazyk C patří k nejrozšířenějším jazykům, hodí se pro low-level programování i kusy kódu, které mají zejména být rychlé. Představíme si datové typy a běžné programové konstrukce, vysvětlíme si základy práce s ukazateli a také se seznámíme se standardními knihovnami jazyka C.

Záznamy

Smršť 2016Filip ŠtědronskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Programátorské nástroje

Gdb a jiné ladicí nástroje ("Jak se ladí kytara, jak křišťálová koule a jak program (řazeno dle obtížnosti)") [GDB]

Kdo píše programy, které vždy hned fungují, ať se přihlásí. A kdo ne, ať se přihlásí na tuto přednášku. Ladit programy vás nenaučíme, ale ukážeme několik nástrojů, které mohou pomoci z nejhoršího. Mezi nimi třeba gdb – řádkový debugger (odvšivovač), strace, valgrind a perf. Kdy je chceme použít, a kdy se naopak víc hodí printf a assert.

Záznamy

Podzimní 2016Filip Štědronský, Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Testování a kvalita softwaru [QA]

Programování není zdaleka jenom o programování. Ukážeme si, jak psát kód tak, aby nejenom fungoval, ale aby vyzařoval krásu a pokoj všem programátorům dobré vůle. Povíme si o různých způsobech testování a dalších nástrojích, které pomáhají vyvíjet kvalitní software.

Záznamy

Smršť 2015Michal PokornýYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Textový editor Vim ("Víš, jaký je nejlepší textový editor? Vim.") [VIM]

Odložme na chvíli své myše a pojďme si vyzkoušet textový editor, který umí poslouchat na slovo. Pravda, budeme se ta slova muset chvíli učit, ale výsledek bude proklatě efektivní. Základní příkazy, práce s regulárními výrazy, makra, kouzla. Vimovité ovládání jiných programů, třeba webového prohlížeče.

Záznamy

Smršť 2016Filip ŠtědronskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Sítě a bezpečnost

Bitcoin [BTC]

Jak provozovat digitální měnový systém bez centrální autority – algoritmy blockchain, proof-of-work a jejich varianty. Datová struktura Merkle tree. A pak nějaké aplikace, uživatelské hledisko, motivace a výhled do budoucnosti.

Záznamy

Smršť 2016Jenda HrachVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Počítačová bezpečnost prakticky ("K čemu je 4096bitový klíč, když si ho napíšu na papírek pod klávesnici?") [NSA]

Nejslabším článkem bezpečnosti téměř vždy bývá člověk. Na co si dát pozor, když si chráníte data a když posíláte zprávu. Co je to trust model a komu můžete (ne)věřit. Jak udělat bezpečné přihlášení. Co dělat ve chvíli, kdy jsou nějaká data kompromitovaná. A proč zamykat dveře a školit zaměstnance, aby za sebou zavírali a nikoho nepouštěli. Kam data neukládat a jaká data neukládat vůbec.

Záznamy

Smršť 2015Michal VanerYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Praktická kryptografie ("A proč jsou všechny ty zámky na papírových dveřích?") [PCRYPT]

Programátoři si často myslí, že pro bezpečnou komunikaci stačí vybrat si z knihovny osvědčenou silnou šifru. Jak naivní! Navrhnout bezpečný protokol není maličkost a dá se při tom ledacos zpackat. Replay útoky (jak otevřít auto krabičkou za 30 dolarů), útoky na padding a na blokovou strukturu. Čí že je ten podpis? Jak nepoužívat RSA a jak nehešovat hesla. Jak náhodná jsou vaše čísla? Postranní kanály: časování, spotřeba, záření. K čemu se crackerům hodí termoska s tekutým dusíkem.

Záznamy

Smršť 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Smršť 2015Martin MarešYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Sítě II – protokoly a síťové útoky ("Jak si přečíst maily... sousedovy maily.") [NET2]

Volné navázání na NET. Budeme si povídat o tom, co za data nám po síti běhá a jaké se k tomu používají protokoly – DNS, FTP, HTTP nebo třeba i mailové SMTP a IMAP. Zaměříme se více na ty nejpoužívanější (metody GET a POST v HTTP), nakousneme cacheování a nadlábneme se cookies. A pokud zbude čas, využijeme zranitelnosti některých protokolů a provedeme síťový útok.

Záznamy

Podzimní 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Sítě a Internet ("Sítě nejen na ryby.") [NET]

Jak funguje Internet a počítačové sítě vůbec. Lokální sítě s dráty i bez nich a různé způsoby, jak je mezi sebou propojovat. Protokoly rodiny TCP/IP a nad nimi postavené aplikační protokoly: DNS, SMTP, HTTP a celý zvěřinec dalších. Bezpečnost sítí a všelijaké útoky na ni. Pár taktů hudby budoucnosti: IPv6, multicasting, přenos v reálném čase atd.

Záznamy

Jarní 2015Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Teoretická informatika

Evoluční algoritmy ("Já to dělat nebudu, ať to za mě udělají mravenci!") [EVA]

Evoluční algoritmy se inspirují strukturami chování v přírodě a na jejich základě pak (optimalizačně) hledají řešení těžkých problémů. Ukážeme si obecné schéma genetického algoritmu stejně jako některé konkrétní způsoby, jak ho realizovat, a podíváme se na pár situací, kdy evoluční algoritmy dosáhly mnohem lepšího výsledku, než se čekalo.

Záznamy

Smršť 2016Jirka SetničkaVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Přehled umělé inteligence [AI]

Kdy se vyplatí nakoupit akcie? O čem je tenhle článek? Kde jsem nechal klíče? Počítače se musí prát s problémy, které jsou strašně těžké, ale někdo je stejně řešit musí. Jak to dělají? To se dozvíte na této přednášce. Ukážeme si reprezentaci vnějšího světa a automatické uvažování nad jeho obsahem, na což naváže vyhledávání ve stavovém prostoru a úvod do programování s omezujícími podmínkami. Následovat bude pár základních algoritmů strojového učení. Nakonec se můžou podávat speciality z oblasti zpracování přirozeného jazyka, umělého vidění, nebo třeba plánování a rozvrhování.

Záznamy

Smršť 2015Michal PokornýYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Matematické a fyzikální přednášky

Catalanova a Fibonacciho čísla ("1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, ?") [CAT]

Kolik existuje binárních stromů? Kolika způsoby jde uzávorkovat výraz? A kolika způsoby projít čtvercovou mřížku, aniž bychom překročili úhlopříčku? Kam oko pohlédne, všude se skrývají Catalanova čísla. Kromě případů, kdy za ně zaskakují čísla Fibonacciho. Povídání o dvou zajímavých posloupnostech a jejich početném příbuzenstvu. Dlouhá cesta od hezkého vzorečku k rychlému algoritmu.

Záznamy

Smršť 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Derivace a integrály pro zelenáče [DIFF]

Rychlokurz derivování a integrování. Rychle prolétneme limity, nadefinujeme si derivace a procvičíme jejich výpočty. Dále si řekneme, co je to integrál, jak se definuje a počítá. Na závěr si ukážeme, k čemu je to všechno dobré v reálném či středoškolském světě – „rychlé“ odvozování fyzikálních vzorců, grafy funkcí, všemožné optimalizace.

Záznamy

Smršť 2015Kuba MaroušekYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Hausdorffův zvěřinec ("Jaký objem má π-rozměrná koule?") [HAUS]

Možná vás už také zarazilo, že některé fraktály nejsou ani dvourozměrné, ani třírozměrné, ale něco mezi tím. Pojďme se podívat, co to znamená. Cestou potkáme různé zajímavé partie matematiky (jako třeba metrické prostory a teorii míry) a různá podivuhodná zvířátka: Cantorovo diskontinuum, von Kochovu vločku a Hilbertovu křivku.

Záznamy

Smršť 2018Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Hrajeme si s kostkami [CUBES]

Když se řekne „krychle“, spousta lidí si představí těleso. Tady se budeme bavit o grafech, a grafové krychličky mají spoustu hezkých vlastností, které se uplatňují v mnoha oblastech matematiky. Můžou se hodit základy lineární algebry, ale žádné složitosti nečekejte.

Záznamy

Smršť 2019Meggy CalábkováVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Jak lhát ve studii ("Je vědecky prokázáno, že návštěvnost koupališť ovlivňuje teplotu vzduchu") [STATLIE]

Často se na nás valí postřehy a zprávy o tom, jak bylo něco prokázáno, vědecky, na základě studie, prostě zcela nevyvratitelně. Pojďme si ukázat, že to často není tak jednoduché. Korelace neimplikuje kauzalitu (o směru kauzality nemluvě). Rozdíly mezi retrospektivní a prospektivní studií, rozdíly v jejich limitech. Různě zaslepené studie, důsledky zaslepení. Skryté korelace a kohorty. Hladina významnosti a intervaly spolehlivosti.

Záznamy

Smršť 2017Karry HořeňovskáVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Kvantové počitání ("return 0.5*dead + 0.5*alive; ") [QC]

Stručný úvod do kvantového počítání. Kvantová superpozice stavů výpočtu a její kolaps při měření. Základní kvantové operace: negace, řízená negace, permutace, Hadamardovo hradlo, Tofolliho hradlo. Groverův algoritmus na hledání v odmocninovém čase. Kvantová Fourierova transformace a Shorův algoritmus pro faktorizaci.

Záznamy

Smršť 2018Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Meta-matematika ("Tato věta sem nepatří.") [METAM]

Pokud budeme v životě věřit všemu, co je „přeci zřejmé“, dostaneme se brzy do potíží a v matematice to platí dvojnásob. Přírodní vědy si vymyslely opakovatelné pokusy a matematici axiomatický přístup. Ukážeme, jak z jednoduché sady axiomů vybudovat takřka celou matematiku. Dokonce tak, že správnost důkazů za nás ověří počítač, aspoň když mu trochu pomůžeme. Nadšení trochu ochladí Gödelova věta: ať děláme, co děláme, vždy zbude nějaké nerozhodnutelné tvrzení. Pomůže přidávat axiomy? Asi ne, ale za odměnu získáme mnoho různých matematik. A dá-li bůh, stihneme dokázat jeho existenci i neexistenci :–).

Záznamy

Smršť 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Úvod do kvantové mechaniky ("Policista Heisenbergovi: „Víte, jak rychle jste jel?“. Heisenber: „Netuším, ale zato vím naprosto přesně, kde jsem.“") [QM]

Podíváme se na chování našeho světa v rozměrech menších než je atom, kdy je třeba opustit klasické představy a vše popisovat kvantově. Zavedeme vlnovou funkci a pokusíme se ji interpretovat, podíváme se na Schrödingerovu rovnici popisující její vývoj a relace neurčitosti. Jak nahlížet na paradoxy jako je Schrödingerova kočka či kvantové tunelování. Stručně se podíváme na kvantové počítače a kvantové výpočty molekul.

Záznamy

Smršť 2015Radim „Rumcajz“ CajzlYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Nematfyzácké přednášky

Biologická evoluce ("Ale vždyť je to jen teorie!") [EVOL]

Evoluční teorie je asi jedním z největších převratů v lidském náhledu na svět. Jak se na takovou věc vůbec přišlo, proč to tak dlouho trvalo a proč si myslíme, že je to pravda? Jak si to vše alespoň trochu představit? Mnoho nečekaných překvapení, informatické a fyzikální souvislosti. Proč jsou stromy vysoké, jak souvisí pohlavní rozmnožování s počítačovou bezpečností, co má evoluce společného s Windows a co s halting problémem?

Záznamy

Smršť 2018Filip ŠtědronskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Smršť 2017Filip ŠtědronskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Hornictví [MINING]

Základní přehled toho, jak se vyhledávají, těží a upravují suroviny.

Záznamy

Smršť 2018Jenda HrachVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Hudba z pohledu matematiky, fyziky a informatiky [MUSIC]

Co dokáže a co už nedokáže rozpoznat lidský sluch? Na čem je založená libozvučnost z pohledu fyziky? Jak spolu souvisí zlatý řez a koncertní sály? Co se děje při digitalizaci hudby? A na čem závisí kvalita jejího přehrávání?

Záznamy

Smršť 2016Martin DvořákVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Jak jsem stavěl pasivní radar [RADAR]

V první části projdeme způsoby aktivního i pasivního zaměřování všech možných věcí, zejména letadel a počasí. Ve druhé části ukážu, jak jsem z obyčejných USB klíčenek pro příjem televize postavil pasivní radar pro zaměřování vysílačů pracující na stejném principu jako Tamara. Funkcionalitou a citlivostí se sice nemůže skutečné Tamaře rovnat, ale opravdu funguje a dokáže zaměřit reálné rozhlasové a televizní vysílače.

Záznamy

Smršť 2019Jenda HrachVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Kariéra [WORK]

Povídání o různých aspektech živení se softwarem. Jak se pracuje v malých, středních a gigantických firmách, jak si vybrat a jak se do nich dostat? Jak může vypadat 15 let kariéry? Vyprávění zkušeností z Googlu a z Dropboxu, o startupech, o Křemíkovém údolí a vůbec.

Záznamy

Smršť 2015Michal PokornýYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Klikrtrénink (nejen) pro psy [CLICKER]

Zmínky o klikrtréninku člověk potká nejčastěji v souvislosti s chovem a výcvikem psů, přesto jde hlavně o nastavení myšlení, které se dá na psy uplatnit stejně dobře jako na kočky, nebo třeba partnera či kolegy. Základní kameny klikrtréninku. Proč to vůbec může fungovat a proč je to tak náročné pro trenéra. O motivaci i o tom, že klikr není ke klikrtréninku vůbec potřeba. A samozřejmě, jak principy klikrtréninku doopravdy přenést i do mezilidských vztahů.

Záznamy

Smršť 2017Karry HořeňovskáVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Orientace [ORI]

Jak ze neztratit v terénu a jak se neztratit na moři. Vývoj umění navigace. K čemu je důležité slunce a hvězdy, ale proč mořeplavcům nestačí, alespoň dokud neobjevíme hodinky. Použití mapy, busoly a GPSky. Orientace bez pomůcek a použití Ariadniny nitě. Bleskový úvod do sférické astronomie a časomíry čili jak (ne)postavit sluneční a třeba i měsíční hodiny. Jak reprezentovat mapu v počítači a jak raději ne. Jak zapisovat polohu místa na Zemi (přestože Země má tvar podivně nakousnuté hrušky) a kolika způsoby to jde. Různé druhy map a jejich (z)kreslení. Jak se neztratit v kartografii. Praktické cvičení v terénu.

Záznamy

Smršť 2018Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Smršť 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Racionalita ("Pokud je tvrzení X pravdivé, chci věřit, že je pravdivé. Pokud ne, chci věřit, že je nepravdivé.") [RAT]

Naše přesvědčení o světě jsou jako mapa nějakého území. Měli bychom se snažit, aby mapa co nejlépe odrážela skutečnost, neustále ji upravovat podle nově objevených faktů. Přesto se lidi často spíš snaží přesvědčit ostatní i sebe, že jejich názor je správný, než aby věnovali veškeré úsilí nalezení názoru nejlépe kopírujícího realitu. Odhlížíme od nepříjemných pravd. Proč? Jak se naučit své názory absolutně podřídit realitě, přijímat svět, jaký je? Jaké systematické chyby v uvažování lidský mozek dělá a jak nám jejich znalost (ne)může pomoci? K čemu se hodí znát teorii pravděpodobnosti či úvahy z oblasti umělé inteligence?

Záznamy

Smršť 2017Filip ŠtědronskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Sebeorganizace ("Ten úkol bych měl udělat ideálně včera.") [SELFMGM]

Běžný člověk má spoustu práce a úkolů a někteří lidé mají také spoustu starostí s tím, jak to všechno zvládat. Návod na štěstí vám nedáme, ale ukážeme vám kupu prostředků, které jiní s úspěchem používají (a jiní je nechápou). Malé ztrácející se papírky, velké neztrácející se papíry. GTD, myšlenkové mapy. Pomodoro. Časové snímky. SMART, KARAT a další zásady. Pár slov na téma lenora versus prokrastinace. To vše tedy od člověka, který by měl úkoly dělat ne včera, ale před týdnem.

Záznamy

Smršť 2015Karry BurešováYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Svoboda a soukromí v digitálním světě [DRIGHTS]

Kdo, proč a jak se nás o ně snaží připravit? Co o vás ví Google, Facebook, Apple či NSA a jakou nad vámi mají moc? Kdo může z vašeho telefonu vzdáleně číst a mazat data? Čím hrozí „kyberzákony“ a mezinárodní dohody? DMCA, SOPA, ACTA, TT(I)P a další. Bude Hollywood rozhodovat o tom, co (ne)smíte vidět na internetu a Microsoft o tom, jaký software (ne)smíte používat? Proč je často protizákonné upozornit uživatele na bezpečnostní chyby? A kdy vás to vše může stát život?

Záznamy

Smršť 2017Filip ŠtědronskýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Technika ve sci-fi ("Scotty, beam me up") [SCIFI]

Technické objevy v různých sci-fi (Star Trek/Gate/Wars i dalších) a pohled na ně z perspektivy dnešních fyzikálních znalostí. Proč se v Hollywoodských filmech ozývá ve vesmíru zvuk laserů, i když je tam vakuum, a je možné cestovat rychleji než světlo? Také možná zabrousíme do některých filozofických otázek – primární směrnice o nevměšování ve Star Treku a jiné.

Záznamy

Smršť 2015Jirka SetničkaYouTubeVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Zamrzlá evoluce [FROZEVO]

Proč nejsilnější a nejpřizpůsobivější většinou nepřežijí, zatímco suboptimální se drží věky? Bude nás zajímat, proč se biologové domnívají, že pohlavní rozmnožování brzdí a následně úplně zastavuje evoluci a proč nakonec i přesto sexuální druhy tolik potkáváme v přírodě. Na přednášce nejprve ve stručnosti nastíníme, jak měnily biologické pohledy na evoluci, a pak se vrhneme na teorii zamrzlé plasticity, za kterou byl Jaroslav Flegr „oceněn“ Bludným balvanem.

Záznamy

Smršť 2016Martin DvořákVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Základy molekulární biologie a genetiky [MOLBIO]

Crashcourse do fungování organismů, zejména od DNA přes RNA k proteinu a všechno co s tím souvisí. Co je to DNA? Co znamená „GMO“ na obalu od kukuřičných lupínků? Jak buňka ví, co má dělat? Jak se čte genetický kód?

Záznamy

Smršť 2019Jenda HrachVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Čárové kódy ("Jak naučit počítače číst láhve od Coly") [BAR]

Čárové kódy dnes potkáváme na každém kroku, ale jak doopravdy fungují? Prozkoumáme klasické jednorozměrné kódy (UPC, EAN, Code39, Code128), jakož i novější dvojrozměrné (QR, Aztec, DataMatrix). Kódovací a dekódovací algoritmy plus trocha matematiky okolo zabezpečení proti chybám. Další počítačem čitelné značky: RFID, bíle křížky na asfaltu, ...

Záznamy

Smršť 2016Martin MarešVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce
Železnice a kolejová doprava ("Vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí.") [RAIL]

Cestování po železnici už dlouho patří do života mnoha z nás. Kolik o ní ale víme? Trocha historie, zajímavosti z předpisů, pár pohledů za hranice. Jak se staví trať, jak vlak a jak to všechno, když už to je hotové, skloubit do fungujícího systému. Čím se zajišťuje bezpečnost (a jak může z pohledu systému vlak prostě odletět) a k čemu jsou všechna ta návěstidla u tratí.

Záznamy

Smršť 2019Martin Mareš, Vašek KončickýVideo (MP4)Audio (MP3)Stránky akce

Pokud někde není uvedeno jinak, na záznamy se vztahuje licence CC BY-NC-SA 3.0 CZ.