Nalezené chyby v knize Programátorské kuchařky

 • Str. 70–71: program na výpočet nejdelší společné podposloupnosti počítá nejdelší společnou podposloupnost končící na poslední prvek posloupnosti A, navíc vrací špatný výsledek, pokud posloupnosti A, B nemají společný prvek. Správná verze je tato:
  program Podposloupnost;
  var
  	A, B, C: array[0..MaxN - 1] of Integer;
  	LA, LB, LC: Integer;	{ Délky posloupností }
  	D: array[0..MaxN, 1..MaxN] of Integer;
  	I, J, L, MaxL, T: Integer;
  begin
  	...
  	if LA > LB then begin { A bude kratší z obou }
  		C := A;
  		A := B;
  		B := C;
  		T := LA;
  		LA := LB;
  		LB := T;
  	end;
  
  	for I := 1 to LA do
  		D[0, I] := LB;
  
  	L := 0;
  	MaxL := 0;
  	for I := 1 to LA do begin
  		for J := 1 to LA do
  			D[I, J] := D[I - 1, J];
  
  		L := 0;
  		for J := 0 to LB - 1 do
  			if B[J] = A[I - 1] then
  			begin
  				while (L = 0) or (D[I - 1, L] < J) do
  					L := L + 1;
  				if D[I, L] >= J then
  					D[I, L] := J;
  			end;
  		if L > MaxL then MaxL := L;
  	end;
  
  	LC := MaxL;
  	J := LA;
  	for I := LC downto 1 do
  	begin
  		while D[J - 1, I] = D[J, I] do
  			J := J - 1;
  		C[I - 1] := A[J - 1];
  		J := J - 1;
  	end;
  	...
  end.

Pokud byste našli jakoukoliv další chybu (faktickou, pravopisnou atd.), nějaká část kuchařek vám přijde nesrozumitelná nebo máte návrh na jejich vylepšení, napište nám prosím na fórum nebo emailem. Díky!