Aforismy

Život je jako lahev od okurek (od kompotu) ...

Svět je jako starý kocour ...

Láska je jako obálka ...

Ráno je jako kostka cukru ...