Podzimní soustředění KSP 2014
Noční labyrint

Otázky

Vpravo od každé otázky je skrytý český překlad, který se objeví po najetí myší. Jsou v něm též vyznačené správné odpovědi (zeleně) a případné "katastrofické" (opravdu hodně špatné; posílaly ve hře o velký kus zpátky) odpovědi (červeně).

Resoj xaj naldu gipajpajru ig
 • rehřo xaeri gijainey
 • ejtnoklla gijainey
 • kutera gijainey
 • opsa sajpo gijainey
Smícháním vodíku a kyslíku
 • vznikne voda
 • vznikne kočka
 • vznikne strom
 • vznikne org
Pai sigferi trjainei-un jainay umill de.
 • Gllareperu
 • Jaaxaru
 • Ejtnoklla
 • Opsapaj sajpopaj
Čím byla pokažena šifrovačka?
 • Déšť
 • Požár
 • Kočka
 • Orgové
Pai Quicksort algerim mare O(n log n) jaine umill tik.
 • Glla tik.
 • Gllareperu is.
 • Sdiř devler namuj sal.
 • Jai namuj sal.
Algoritmus QuickSort má složitost O(n log n)
 • Vždy.
 • Za deště.
 • V nejhorším případě.
 • V průměrném případě.
Pai gisajpo trerflerayru vi umill horeru.
 • Sderneru jain-mi un indele xaj bandeleru vin naasajuri.
 • Sdiř lornidaj udretglla.
 • Jaaxa un naasajuri.
 • Satlerupaj veskaripaj vin satlei.
Co udělat s tvorem v bezvědomí?
 • Zajistit životní funkce a zavolat pomoc.
 • Nenápadně se vytratit.
 • Křičet "hoří!"
 • Zpívat rituální písně.
Pai gisajpo leraj egirajne umill tik.
 • Sdiř mesaj is.
 • Pongl is.
 • Devni xaeri is.
 • Ornaileay isa.
Kdy by měl tvor spát?
 • V noci.
 • V zimě.
 • Při požáru.
 • Po probuzení.
Pai gibandetar sousiter sal jaine umill gisajpo.
 • Devdevni opsa sajpo.
 • Sdiř devgugi opsa sajpo.
 • Opsa sajpo unher vi.
 • Xaeri-mi opsa sajpo.
Kdo je zdravotníkem na soustředění?
 • nejvyšší org
 • nejstarší org
 • org s brýlemi
 • ohnivý org
KSP is giidve-un jaine umill eř.
 • Kuterapaj riv nole.
 • Urdeblpaj riv gikere.
 • Gllanpaj riv blavike.
 • Zarnpaj riv iahjaine.
V KSP se učí:
 • sázet stromy
 • pohřbívat kostry
 • hledat cesty
 • orat pole
Korn gixaay-un
 • rehřo xaeri uma gijaine
 • gijaaxa
 • itari riv rosbe
 • naasajuri
Zahřátý led
 • roztaje
 • vzplane
 • změní barvu
 • zakřičí
Gllareperu xaj xajgaj gipajpajru ig
 • pols itari-mi gijainey
 • xaerteru-mi pajpajru gijainey
 • elekeri gijainey
 • sdiř mesaj gijainey
Z deště a slunce vznikne
 • barevný kruh
 • výbušná směs
 • elektrický proud
 • noc
Kuterapaj nevapaj-pladapaj
 • devnipaj urakapaj sal gidevepaj
 • sdiř devdevni eřvu riv marej blavikey riv dviřpaj
 • rehřo xaeri riv gi vant tlle tik riv undene
 • polsas riv vlenepaj
Červeno-černé stromy
 • rostou v horách
 • umí rychle najít nejmenší prvek
 • se musí pravidelně zalévat
 • obsahují kružnice
Pai vantgllapaj nusapaj pajjainepaj umill glles
 • sdiř gllaglles
 • ufteru rendi vin sal
 • bara sal
 • rala sal
Rovnoběžné přímky se potkají
 • nikde
 • na konci tabule
 • v hospodě
 • na nádraží
Hanlen polsas vin 1 cm jaine. Pai umill lenta.
 • Mirut 3
 • Mirut 6
 • 42
 • -1
Obvod jednotkové kružnice je
 • asi 3
 • asi 6
 • 42
 • -1
Glla KSPtar ler
 • dajgali-mi komipir riv urskile
 • kasepu-mipaj naapopaj riv urskile
 • santu tagen riv urskile
 • korn-mi bafaj riv urskile
Každý správný KSPák uctívá
 • mocný počítač
 • hroší bohy
 • svatého tučňáka
 • ledního medvěda
Spilay-un nevu
 • mafine riv undene
 • mlavke riv undene
 • gixae riv undene
 • bijape riv undene
Zlomenou ruku je třeba
 • zafixovat
 • hladit
 • zahřívat
 • uříznout
Iahgisajpopaj jain pir
 • rehřo xaeri vin undene
 • kuterapaj nevapaj-pladapaj vin undene
 • xaeri vin undene
 • ejtnokla vin undene
Lidé k životu potřebují
 • vodu
 • červeno-černé stromy
 • oheň
 • kočku
Trjakuteru is
 • jaine xaeri pe
 • kut sdiř devni naajaine
 • gllakergle rehřo xaeri pe
 • polsaspaj rijainepaj
Když se kácí les
 • hoří
 • létají třísky
 • prší
 • ubývá kružnic
Tlleetoř
 • andale kleson sdiř jaine
 • jaaxa kleson sdiř jaine
 • kopavi křigles glakergle kleson sdiř jaine
 • polsaspaj sdiř vlene kleson sdiř jaine
Není všechno zlato
 • co se třpytí
 • co hoří
 • co padá z nebe
 • co neobsahuje kružnice
Bafaj
 • pongl is egirajne
 • besni sal egirajne
 • zarn sal egirajne
 • unher vi egirajne
Medvěd
 • spí v zimě
 • spí ve skříni
 • spí na poli
 • spí s brýlemi
Ejtnoklla
 • 4 plakopaj vlene
 • 4 funupaj vlene
 • 4 sevaspaj vlene
 • 4 sajbaspaj vlene
Kočka
 • Má 4 ocasy
 • Má 4 nohy
 • Má 4 oči
 • Má 4 hlavy
Xajgaj-mi ureř Jacob vin sal
 • 8 uralapaj jainepaj
 • 9 uralapaj jainepaj
 • 42 uralapaj jainepaj
 • jofa uralapaj vin vant sdiř jaine
Jacobova sluneční soustava
 • Má 8 planet
 • Má 9 planet
 • Má 42 planet
 • Mění se to
Govlle
 • ejtvaloj riv xaj 2 parlojpaj riv vlene
 • pols riv xaj 3 ejtvalojpaj riv vlene
 • vantvlle riv xaj 2 valojpaj riv vlene
 • pols riv xaj entvaloj riv xaj parloj riv vlene
Lichoběžník se dá rozdělit na
 • obdélník a 2 trojúhelníky
 • kruh a 3 obdélníky
 • rovnoběžník a 2 čtverce
 • kruh, obdélník a trojúhelník
Sevaspaj
 • eřpaj opsapaj riv sevase riv lepepaj
 • eřpaj lornidpaj sdiř riv sevase riv lepepaj
 • lerij monase lepepaj
 • satle lepepaj
Oči umožňují
 • vidět důležité věci
 • přehlížet zajímavé věci
 • dobře slyšet
 • zpívat
Trjakuteru-mi algerim
 • devler ponamiru jaine
 • tens ponamiru jaine, devni tlle tik sevler ponamiru jaine
 • ponamiru kuterapaj un onlaf jaine
 • linari ponamiru onlaf jaine
Jako dřevorubecké řešení se označuje
 • optimální řešení
 • přímočaré, často neefektivní řešení
 • pouze řešení problémů se stromy
 • pouze řešení s linearní složitostí
Plasepla
 • sepla momo vi jaine
 • beso-mi gisajpo jaine
 • konla-mi sepla vin eř plako vi jaine
 • sdiř vant sajupo urala vin jaine
Co je kometa?
 • hvězda s motorem
 • bájný tvor
 • vesmírné těleso s ocasem
 • jiné označení pro planetu
Sdiř mesaj is
 • sdiř chajtuj jaine, tlle gisajpo egirajne
 • xjeria jaine, glla gisajpo gllesriate
 • hills-mipaj eřpaj naajainepaj
 • kasepupaj veskari satlerupaj riv satlepaj
V noci
 • je tma a část tvorů spí
 • je horko a všechna zvířata loví
 • kamenné předměty létají
 • hroši zpívají rituální písně
KSP
 • deva 26 sigipaj jaine
 • stik 3 sigipaj rijaina
 • stik 11 sigipaj gijaine
 • 26 mesajpaj is rijainu
KSP
 • funguje více než 26 let
 • skončilo před 3 lety
 • začalo před 11 lety
 • skončí během 26 dní
Sdepols
 • polsas xuler jaine
 • ponamiru valoj vin jaine
 • sdiř maglle gisajpo jaine
 • devni polsas jaine
Elipsa je
 • placatá kružnice
 • druh čtverce
 • nebezpečné zvíře
 • velká kružnice
Jacob vin urala glles, umill ursepla.
 • Kasepu
 • Nokla
 • Vasev
 • Margl
Které souhvězdí je vidět na Jacobově planetě?
 • Hroch
 • Lev
 • Opice
 • Slon
Uralapaj retgllapaj
 • sdepolspaj are
 • valojpaj are
 • devni urakapaj are
 • glla tesl sal
Planety obíhají
 • po elipsách
 • po čtvercích
 • po horách
 • každé ráno
Pai sdiř devdevni urdebl riv blavikey umill blavikeru.
 • Nuařa algerim ig.
 • Pojaseru xaj mirut ig.
 • Uft pols ig.
 • Besni sal.
Nejmenší kostra se hledá:
 • hladovým algoritmem
 • pokusem a omylem
 • nekonečným cyklem
 • ve skříni
Urmalita nusapaj vin vant jaine. Nusapaj
 • vantgllapaj jaine
 • svantgllapaj jaine
 • trgllapaj jaine
 • markirpaj jaine
Přímky, které od sebe mají stále stejnou vzdálenost, se nazývají
 • rovnoběžné
 • různoběžné
 • kolmé
 • podezřelé
Ullapaj gnamila vin sdiř vantpaj
 • gllagllesepaj
 • sdiř gllagllesepaj
 • klonepaj
 • sdiř jainepaj
Opačné póly magnetu
 • se přitahují
 • se odpuzují
 • se hádají
 • neexistují
Eř rehřo xaeri sal glla tik
 • jerei-un jaine
 • udretglla
 • satle
 • slesajuripaj
Těleso ponořené do kapaliny vždy
 • je nadlehčováno
 • uteče
 • zpívá
 • stěžuje si
Pai sderneru jain-mi jaine umill.
 • Sajpoginaru xaj retgllaru liner vin.
 • Sajpoginaru xaj fevere nuařru vin.
 • Sajpoginaru xaj gideve haspaj vin.
 • Sajpoginaru xaj vlinko.
Životní funkce zahrnují:
 • dýchání a tlukot srdce
 • dýchání a příjem potravy
 • dýchání a růst vlasů
 • dýchání a úsměv
Pai devblagdi jaine umill eřvu.
 • Resoj.
 • Ruritglla.
 • Naldu.
 • Kleson.
Nejčastější prvek ve vesmíru je
 • vodík
 • uhlík
 • kyslík
 • zlato
Algerim nuařa
 • pradviřeru gidviřay-un slutik is indviř
 • pradviřeru dviler riv ponami
 • namuj namuj sdiř devnij devni ure sdiř gipajpaj
 • glla ponamirupaj riv glla tik pradviře
Hladový algoritmus
 • si uchovává dříve spočítané výsledky
 • vybere lokáně nejlepší řešení
 • rozdělí problém na podproblémy
 • vyzkouší všechny možnosti
Pai fotlaneru uplo Backspace vin, slutik is fotlanai umill vin.
 • Devner-mi uplo.
 • Momorg.
 • Slla eř.
 • Snarexa.
Co dříve pilotoval pilot lodi Backspace?
 • Nákladní loď.
 • Stíhačku.
 • Nic.
 • Ponorku.
Pai zunle pols un jaine umill.
 • Hanlen ujai pirt pi.
 • Glalen ujai pirt pi.
 • Glalen pirt pi.
 • Pi.
Obsah kruhu spočítáme
 • π r²
 • π d²
 • π d
 • π
Pai rehřo xaeri deville umill ponamiru.
 • Korn
 • Rehřo xaeri
 • Narexri
 • Xaeri
Nejpevnější skupenství (druh) vody je
 • Led
 • Voda
 • Pára
 • Oheň
Pai konla-mi sepla vin uplo trnaajainay-un umill sajupo.
 • Freya
 • Thor
 • Backspace
 • Enter
Jméno ztroskotané vesmírné lodi:
 • Freya
 • Thor
 • Backspace
 • Enter
Pai devmare jaine umill ponamiru.
 • Konla-mi sepla vin uplo
 • Devner-mi uplo
 • Pojnve-mi uplo
 • Retgllaru
Nejrychlejší dopravní prostředek je
 • kosmická loď
 • nákladní loď
 • výletní loď
 • chůze
Sajuri urtlle jaine, iř sajuri
 • kleson jaine
 • ruritgla jaine
 • ejtnoklla jaine
 • urdebl jaine
Mluviti stříbro,
 • mlčeti zlato
 • mlčeti uhlík
 • mlčeti kočka
 • mlčeti kostra