Jarní soustředění KSP 2014
Poznámky k přednáškám

Základní přednášky

Základy programování (Karolína "Karryanna" Burešová, Jan Škoda, Jirka Setnička)

Na kurzu jsme se naučili základy programování jak po teoretické stránce, tak hlavně po stránce praktické a to v jazyce Python. Můžete si stáhnout používanou verzi Portable Pythonu, kterou jsme používali.

Python (Jirka Setnička)

Prozkoumali jsme programovací jazyk Python 3 z pohledu, na který na Základním kurzu nebyl čas. Ukázali jsme si, že každá proměnná v Pythonu je odkaz na anonymní objekt a co z toho vše plyne. Také jsme si dopodrobna prošli všechny složené datové typy (listy, n-tice, množiny, slovníky) a naznačili jsme si, jak se dá Python kombinovat s jinými jazyky (například C) a že díky tomu není vůbec tak pomalý, jak se o něm říká.

Pokud se chcete do Pythonu ponořit hlouběji, doporučuji českou online učebnici Učíme se programovat v jazyce Python 3 případně rozcestník na další texty na Python.cz.

Další programovací jazyky a techniky

Počítačová grafika (Jirka Setnička)

Vydali jsme se letem světem počítačovou grafikou. Začali jsme u rozdílu vektorových a rastrových obrázků a přiblížili jsme si fyzické technologie a omezení, které s nimi souvisí, na což jsme plynule navázali s technologií zpracování digitálního obrazu (histogramy, okénkové filtry a další). Poté jsme se přesunuli k algoritmům na rychlé kreslení čar a jiných obrazců včetně antialiasingu a nakonec jsme zlehka nakousli téma 3D grafiky a techniky sledování paprsku (ray-tracing).

Podrobnější informace můžete nalézt ve slidech předmětu Počítačová grafika I, který na MFF učí Josef Pelikán.

Matematické přednášky

Diskrétní matematika

Na první přednášce jsme se seznámili s kombinatorickým počítáním a naučili se různé triky s kombinačními čísly. Na druhé přednášce jsme se podívali na princip inkluze a exkluze. Nejprve jsme si rozšířili symbolický jazyk tak, abychom vůbec dokázali tento princip srozumitelně zapsat. Dvěma způsoby jsme si jej dokázali a na závěr jej využili k řešení slavného Problému šatnářky.

Většinu přednášené látky najdete v knížce Kapitoly z diskrétní matematiky (J. Matoušek, J. Nešetřil).

Hardware, operační systémy a další technikálie

Sítě a internet (Jirka Setnička)

Přednáška v základu představila historii počítačových sítí od ARPANETu po Internet. Ukázali jsme si, jakými způsoby se dá řídit komunikace po síti v lokálním i globálním měřítku a také různé protokoly, které se pro to používají (hlavně TCP/IP).

Část přednášky můžete nalézt ve slidech Putovních přednášek, konkrétně v přednášce (Ne)bezpečnost v počítačových sítích.